Hakkımızda

METAŞ YAZILIM, 2002 Yılından beri Bilişim Teknolojileri alanında faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurulduğu tarihten itibaren ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde yelpazesini genişletmiş ve bugünkü konumuna gelmiştir.

METAŞ YAZILIM, ilk olarak web tasarımı, masaüstü ticari paket yazılımları geliştirerek faaliyetlerine başlamıştır.

Daha sonra web tabanlı kurumsal yazılım uygulamalarına yönelmiştir. Özellikle Kamu Kurumlarınca İşletilen Sosyal Tesislere yönelik geliştirmiş olduğu web tabanlı sosyal tesis muhasebe uygulamalarında, oldukça başarılı çalışmalar yapmıştır.

Sosyal tesislere yönelik olarak geliştirmiş olduğu yazılımlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığı' nın 30.12.2005 tarih ve 26039 sayılı çıkarmış olduğu tebliğe dayanarak gerçekleştirmiştir.

Sosyal Tesis Muhasebe uygulamalarına ilk önce Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez ve taşradaki sosyal tesislerinde başlamış, daha sonra birçok kamu kurum ve kuruluşlarında da bu uygulamalarını başarıyla sürdürmüştür. Sosyal Tesis Muhasebe Uygulamalarının yanı sıra Kurumsal Demirbaş Yazılımı, Hukuk Takip Yazılımı gibi bir çok özel yazılım projelerine de imza atmıştır.

METAŞ YAZILIM, teknolojiyi yakından izleyerek Türkiye' nin tüm kurum ve kuruluşlarının, özel şirketlerinin sistem ve yazılım gereksinimlerini kalite - zaman - ücret yönünden en uygun koşullarda karşılamayı, genç, dinamik ve uzman kadrosuyla güvenilir ve özel çözümler üretmeyi prensip edinmiştir.

Kendisini sürekli geliştirerek, sektörde hedeflediği noktalara ulaşmak.

Teknolojiyi ve sektördeki gelişmeleri takip ederek, müşterilerinin ihtiyaçlarına göre uygun çözümler üretmek. Ayrıca müşterilerine, karlılık ve verimliliklerini artırmaları yolunda danışmanlık hizmetleri sunmak.

Temel Değerlerimiz

Verimlilik

Süreklilik

Çevreye duyarlılık

Güvenilirlik

Üretimde emreamadelik

Hesap verebilirlik

Yeniliğe ve sürekli gelişime açıklık

Demokratik ve katılımcı bir yönetim tarzını benimsemek​

Hoşgörü