Referanslar

Projelerini Metaş Yazılım değerleriyle hayata geçirmeye karar vermiş değerli kurumlarımız

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı

T.C. Sayıştay Başkanlığı

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

T.C. Ticaret Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Tarım Ve Orman Bakanlığı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Halk Sağlığı Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Hastaneler Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Türkiye Cumhuriyeti Türkiye İstatistik Kurumu

T.C. Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı

T.C. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

T.C. İçişleri Bakanlığı Nufus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Malzeme Ofisi

Türkiye Cumhuriyeti Spor Genel Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı

Adıyaman Üniversitesi

T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti Mamak Belediye Başkanlığı

Türkiye Cumhuriyeti Tarsus Belediye Başkanlığı

T.C. İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı

Türker Lojistik

Açı Koleji